Vergadering Wedstrijdcommissie

Op dinsdag 23 februari heeft de Wedstrijdcommissie (WeCo), bestaande uit René Brouwer, Frank Uijlenbroek, Madelon Barenbrug,Willem van den Elskamp, Ger Laan en Hans Botman, vergaderd via een zoom-meeting. Martijn Paehlig nam er aan deel als bestuurslid. Belangrijke punten waren de WHS-handicap per 1 maart, de wedstrijdkalender, de matchplaycompetitie en de website.

Wat de wedstrijdkalender betreft is veel afhankelijk van wat er de komende maanden door de overheid wordt besloten in verband met de bestrijding van het Covid 19-virus.

Uit de notulen:

De eerste twee wedstrijden in maart kunnen afhankelijk van de dan geldende maatregelen doorgaan. Mocht de avondklok in stand worden gehouden dan vervalt Texel. We moeten ons wel afvragen of een wedstrijd op Texel, zonder diner, als hij door kan gaan, met alleen iets-to-go zinvol is. Vooralsnog wachten we de ontwikkelingen even af.

De wedstrijd op de Lage Vuursche kan ook zonder diner doorgaan. De animo voor die baan (centraal gelegen) zal groot zijn, net als vorig jaar bij de laatste wedstrijd op Nunspeet waar ook veel animo voor was. Alhoewel we (zoals de zaken er nu voorstaan) geen officiële wedstrijd mogen spelen, kunnen we toch iets organiseren: met tweeballen de baan in, kaarten digitaal invoeren, geen prijsuitreiking, maar wel een einduitslag die telt voor de OoM. Ook hier wachten wij de ontwikkelingen af.

De (mooie) wedstrijdkalender wordt gepubliceerd zodra er meer duidelijkheid is.

Madelon heeft alle leden al een mail gestuurd waarin wordt gevraagd naar de WHS-handicap en de registratie via een club. Gaarne reageren! Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) zullen Frank en Martijn meer duidelijkheid verschaffen over de achtergronden van de WHS.

De ALV zal hoogstwaarschijnlijk via Zoom worden georganiseerd. Later meer hier over.

Willem verstuurt in maart de uitnodigingen voor de Zorgvastgoed Management Matchplaycompetitie.

De website wordt goed gelezen. Het onderdeel Estafette is een succes. Daar gaan we voorlopig mee door. Om de stand in de Order of Merit sneller op de site te krijgen is er enige hulp nodig.

Uit de notulen:

Frank heeft daarbij een probleem als hij in het buitenland is. Zijn Apple werkt niet lekker samen met Excel. Hij zou liever werken met Numbers. De aanwezigen hebben geen idee. Binnen ons ledenbestand is vast een techneut te vinden die Frank hiermee kan helpen.

Verder zal tijdens de ALV wederom aandacht worden gevraagd om slow play te voorkomen.

 

Reacties

Order of merit

Mijn IMac werkt prima met excel. Ik zal Frank bijpraten en met hem werken aan een oplossing.