Van de bestuurstafel

Na afloop van het druk bezochte Jaski Open op Sluispolder heeft het bestuur, bij monde van vice-voorzitter Martijn Paehlig, een aantal bestuursmededelingen gedaan die in een ‘normaal jaar’ op de ALV zouden zijn gedaan.

Lees hierover meer op het ledendeel van de website onder het kopje ‘Alleen voor leden’.