Robbie van Erven Dorens overleden

Zondagavond bereikte het bestuur het bericht dat ‘founding father’ Robbie van Erven Dorens op 83-jarige leeftijd is overleden. Zonder overdrijven kunnen we stellen dat er zonder hem geen NVGJ geweest zou zijn. Door de jaren heen hebben veel leden van de NVGJ een belangrijke bijdrage aan het bestaan van de vereniging geleverd, maar zonder de inbreng van Robbie van Erven Dorens had de NVGJ misschien niet eens bestaan, hij was het immers die in de jaren negentig van de vorige eeuw de initiator van onze vereniging was, zelfs persoonlijk de leden van het bestuur selecteerde. (zie HIER de overlijdensadvertentie)

Ook in de jaren nadien was de inbreng van Robbie niet te onderschatten. Voor de golfwereld in het geheel, en voor de NVGJ in het bijzonder. Zijn aanwezigheid bij wedstrijden en jaardiners staan velen in het geheugen gegrift, met tal van mooie herinneringen en anekdotes als gevolg, herinneringen en anekdotes die tot in lengte van jaren menig diner ter tafel zullen worden gebracht.

Namens alle leden en oud-leden van de NVGJ wenst het bestuur de nabestaanden van Robbie van Erven Dorens sterkte met het dragen van dit verlies. 

Hij zal door velen gemist worden.

Het bestuur

Foto boven van Andreas van der Schaaf

FOTO RONALD SPEIJER

HIER de overlijdensadvertentie