Paehlig gekozen tot nieuwe voorzitter

Met ruime meerderheid hebben de leden van de NVGJ Martijn Paehlig gekozen als nieuwe voorzitter van de NVGJ. De hoofdredacteur van Golfers Magazine volgt Eric Korver op.

Martijn is de nieuwe voorzitter van de NVGJ als opvolger van Eric.

Normaal gesproken worden voorzitters tijdens de ALV gekozen, maar

aangezien deze door de coronabeperkingen vooralsnog niet door kon

gaan, en het onwenselijk werd geacht nog langer met een ‘interim’

door te gaan, werd een online-verkiezing uitgeschreven waarbij Martijn

de enige kandidaat was nadat er uit de vereniging geen tegenkandidaten

naar voren waren geschoven.‘Ik ben trots dat ik het vertrouwen van de leden heb gekregen om deze

rol op me te mogen nemen en samen met de rest van het bestuur hoop ik

onze vereniging gezond de komende jaren door te krijgen waarbij

verjonging van het ledenbestand een van onze grootste uitdagingen zal

zijn. De afgelopen maanden mochten we gelukkig een aantal

‘vijftigminners’ als nieuw lid verwelkomen en het zou mooi zijn als

die trend zich voortzet om de toekomst van de vereniging met ‘vers bloed’

veilig te stellen. Ik wil Eric hierbij hartelijk danken voor zijn inzet van

de afgelopen jaren en hoop dat we op enig moment op gepaste wijze

afscheid van hem kunnen nemen als voorzitter.’Met ruime meerderheid van stemmen (79 van de 99 stemgerechtigde leden

brachten hun stem uit, 74 van hen stemden voor) is Martijn daarmee

verkozen tot opvolger van Eric Korver, waarmee hij, na Charles

Taylor, Leo van de Ruit, Pieter Landman en Eric de vijfde voorzitter

van de NVGJ is.