Openingswedstrijd en ALV verplaatst

De openingswedstrijd en de Algemene Ledenvergadering zijn verplaatst van de Lage Vuursche naar Golfcentrum De Hoge Dijk. E wordt daar op dinsdag 21 maart gespeeld.

Na meer dan 10 jaar is er helaas een voorlopig einde gekomen aan het tijdperk Lage Vuursche voor de NVGJ. Dankzij onze goede relatie met het management en de directie, en met hulp van en dank aan onze sponsor Ruud van Breugel, hebben we jarenlang tegen een sterk gereduceerd tarief kunnen spelen op deze bijzondere plek. Helaas heeft het management voor dit jaar een dermate forse tariefsverhoging voor ons in petto dat we geen mogelijkheid zien onze mooie traditie voort te zetten.De ruime verdubbeling van de eigen bijdrage is, ondanks de gulle bijdrage van Ruud van Breugel en enige beweging in de tariefstelling, geen haalbare zaak: een wedstrijd met een eigen bijdrage van €125 achten wij niet wenselijk. We zijn management van de Lage Vuursche dankbaar voor alle jaren dat we te gast mochten zijn, maar zijn nu dankbaar dat we op 21 maart a.s. voor onze ALV terecht kunnen op Golfcentrum De Hoge Dijk in Amsterdam.

Alle leden en sponsors ontvangen binnenkort een invitatie en het programma.

Het bestuur