Hoe verder? (2) - Vinger aan de pols

Het leven is er sinds de uitbraak van het coronavirus voor niemand makkelijker op geworden, en de NVGJ vormt daarop geen uitzondering. Natuurlijk is het belangrijkste dat iedereen gezond blijft, maar in het achterhoofd speelt bij iedereen uiteraard de vraag of het dit jaar ooit nog van golfen komt, en zo ja, wanneer.

Het is op dit moment zinvol even te melden dat het bestuur de vinger aan de pols houdt. We volgen de ontwikkelingen zo goed mogelijk en proberen eveneens daarop zo goed mogelijk te anticiperen. Hans en Madelon staan in regelmatig contact met de managers van de golfcourses waar we in deze periode én de komende maanden te gast zouden zijn.  Voor de evenementen die al achter ons liggen wordt waar mogelijk gezocht naar een alternatieve speeldatum, en voor de toernooien die op korte termijn op de planning staan wordt gekeken of die doorgang zouden kunnen vinden en of er eventueel alternatieven zijn.

Dat is – zoals iedereen waarschijnlijk zal begrijpen – niet altijd even makkelijk. Leden staan na maanden stilstand straks niet te trappelen om hun baan meteen weer af te staan voor een evenement omdat ze eindelijk weer zelf mogen spelen. Managers laveren meestal omzichtig tussen die belangen van de leden en de commerciële belangen. Betekent dus dat we sommige toernooien uiteindelijk nog wel zullen kunnen spelen en andere niet.

Wat de gevolgen daarvan zijn, is nu nog niet helemaal te overzien, maar duidelijk is dat er een flink gat wordt geslagen in de kalender voor 2020. Die was al flink ingeperkt ten opzichte van vorig jaar, maar zou nu best nog eens kunnen worden gehalveerd.

Betekent dat de Order of Merit in de traditionele vorm sowieso geen gestalte krijgt? Het bestuur beraadt zich nog op een alternatieve vorm, en het meest voor de hand liggend is het aantal meetellende wedstrijden terug te brengen naar bijvoorbeeld vijf. Maar ook dat zal afhangen van het aantal toernooien dat we uiteindelijk daadwerkelijk kunnen spelen.

Inmiddels is wel duidelijk dat we mogen hopen op een – beperkte – openstelling van de golfbanen. De NGF en de tennisbond KNLTB lopen in dat opzicht voorop in de Nederlandse sportwereld, zo is de afgelopen dagen gecommuniceerd. Maar wat dat precies inhoudt, is nog niet helder. Het is goed mogelijk dat de banen alleen worden opengesteld voor leden, met allerlei restricties. Het is ook denkbaar dat banen bespeeld mogen worden, maar alleen in tweeballen, die uiteraard op anderhalve meter afstand blijven van elkaar. Wel spelen, maar een gesloten clubhuis is ook een optie. In dat geval valt wel het hele sociale aspect van de NVGJ-speeldagen weg.

Met andere woorden: er gloort licht aan het einde van de tunnel, maar er zijn ook nog veel onzekerheden. Als bestuur zitten we bovenop die ontwikkelingen. Mocht er iets concreets te melden zijn, dan zullen we dat zeker doen.

Houd de website in de gaten. Daar wordt het absoluut gemeld als er iets verandert in deze situatie.

Voor nu: blijf allemaal gezond en laten we hopen dat we elkaar snel weer zien.

Het bestuur van de NVGJ

PS  Om contact met elkaar te houden is de rubriek ‘estafette’ weer opgepakt. Jouw naam kan voorbijkomen of je iets anders leuks te delen hebt… Redactieadres: redactie apenstaartje nvgj punt nl