Droppen met twee strafslagen

In het winnaarsverslag van Texel stond een opvallende passage over het toepassen van de Regels indien een bal verloren of out of bounds is. Het is goed nog even stil te staan bij de aanpassingen in de Regels zoals die in 2019 zijn doorgevoerd. Sinds die aanpassing is het namelijk toegestaan om op de plek van de verloren gegane bal een bal te droppen zonder terug te moeten naar je vorige afslagplaats. Het kost je twee strafslagen, maar het is wel degelijk een optie indien dit door de baan of de wedstrijdcommissie is toegestaan.

Eerst even het citaat uit het verslag van Michiel:

Als snel bleek me dat met de regels geen loopje kon worden genomen. Mijn wedstrijdervaring is zeer beperkt dus toen ik op hole 13 (?) mijn bal niet kon vinden, stelde ik mijn gebruikelijke oplossing voor (althans die hanteren mijn vrienden en ik): twee strafslagen en doorspelen. Verbazing droop van de gezichten van beide flightgenoten. Mijn nieuwe vrienden waren (terecht) onverbiddelijk: terug naar de plek van je laatste afslag.

Dat klopt niet meer. De door Michiel en zijn vrienden gebruikte optie, is geen regel die vrienden alleen onderling af kunnen spreken, maar is een gangbare regel, al hadden ook Leo en Ruud gelijk.

Vanaf 2019 kunnen golfbanen en commissies een plaatselijke regel laten gelden. Deze regel staat toe dat de speler de bal dropt in de buurt van waar de bal verloren of out of bounds is geraakt. Indien de speler voor deze optie kiest, kost dat hem of haar twee strafslagen. De speler mag ‘cirkelen’ en de bal dan droppen op kortgemaaid gras in de buurt van waar deze verloren of out of bounds is geraakt. (zie de afbeeldingen en video onder voor een duidelijke uitleg). Het doel van deze regel is om het speltempo te verhogen.

Spelers laten vaak na om voor de zekerheid een provisionele bal te spelen en moeten dan teruglopen, wat voor veel oponthoud zorgt. Met het oog op het speeltempo en met inachtneming van de regels, willen we iedereen (nogmaals) op de volgende zaken wijzen:

* Is je bal misschien out of bounds gespeeld en/of vermoed je dat je bal misschien moeilijk vindbaar is? Speel dan altijd een provisionele bal. Ook als je denkt dat hij er misschien nog net ligt.

* De maximale zoektijd is drie minuten.

* Kan je je bal niet vinden, heb je geen provisionele bal gespeeld en/of kan of wil je niet zonder (veel) oponthoud terug naar de plaats waar je je bal speelde voor je deze verloor, drop dan de bal in de buurt waar deze verloren of out of bounds is gegaan (zie afbeeldingen) en schrijf hiervoor twee strafslagen op je scorekaart.

 

Ten overvloede: de wedstrijdcommissie en het bestuur verklaren hierbij de regel om met twee strafslagen te droppen op de plek waar je bal ongeveer verloren of out of bounds is gegaan in de wedstrijden van de NVGJ van toepassing.

 

Voor een duidelijke uitleg, zie deze video van de R&A en Golf.nl

 

https://www.youtube.com/watch?v=DIkkC_yS9pw&t=30s

 
 
 
 
 

Reacties

droppen

Kan een club, in dit geval de NVGJ, tot deze regel besluiten, of ontstaat er dan een conflict met de wedstrijdcommissie/bestuur van de baan waarop gespeeld wordt? Stel dat deze de plaatselijke regel niet ondersteunt c.q. heeft ingevoerd. Persoonlijk vind ik dat we niet te snel naar dit soort regels moetren grijpen.