Brief van het bestuur

Deze week zouden we elkaar getroffen hebben voor de ontknoping van het seizoen. Helaas liep veel anders dan anders in dit vreemde jaar. Bij het laatste treffen van het seizoen, twee weken geleden op Het Rijk van Nunspeet, ontvingen de deelnemers behalve een scorekaart ook een brief van het bestuur en de wedstrijdcommissie waarin werd teruggekeken op het jaar 2020 van de NVGJ. Omdat de inhoud van dit schrijven deels ook van toepassing is op de leden die niet deelnamen op Nunspeet, publiceren we de brief hieronder in zijn geheel.

Daar staan we dan. Het einde van het seizoen 2020 staat op het punt van beginnen. Een maandag in oktober op de eerste tee van de Nunspeetse vormt het decor voor het slot van een bewogen golfjaar.

Het was voor aanvang van het seizoen al de bedoeling om een iets kleinere speelkalender te hebben, maar de coronapandemie deed nog een extra duit in het zakje. De ene na de andere wedstrijd viel weg en veel van de wedstrijden die we wel speelden, verliepen anders dan anders. Het samenzijn, de opgelegde beperkingen, de enorme gaten in het speelschema, het was een jaar als nooit tevoren.

Hoewel we Het Rijk van Nunspeet natuurlijk zeer erkentelijk zijn dat we vandaag hier samen mogen komen, is het ook een wrange constatering dat het jaar daarmee en hier op een bijzondere manier tot zijn einde komt. Vandaag geen borrel, diner of prijsuitreiking. Geen Kostertje, geen neary’s. Niet gezellig bijpraten, wel het dringende verzoek direct na afloop van de ronde in de auto te stappen en huiswaarts te keren in verband met gesloten horeca en het verbod op groepsbijeenkomsten. Ook het vooruitzicht van een grote slotwedstrijd ontbreekt en het is zelfs zeer de vraag of de finalisten in A en B elkaar dit jaar nog kunnen treffen. Om over de traditionele feestavond tot besluit van weer een mooi verenigingsjaar nog maar te zwijgen. Ook daar ging een streep doorheen. Het is, nog altijd, nauwelijks te geloven dat 2020 zo’n verloop heeft gekregen, maar het blijft een feit dat dit is wat het is.

Dat dit is wat het was.

Nog één rondje en het jaar 2020 van de NVGJ zit erop. We kunnen alleen maar hopen dat volgend jaar ons allen beter gezind zal zijn. Op de golfbaan, samen, maar vooral natuurlijk daarbuiten en bovenal in goede gezondheid.

Het bestuur en de wedstrijdcommissie dankt je voor je deelname aan deze en andere wedstrijden, voor je aanwezigheid na afloop, voor de gezelligheid, en hoopt op een spoedig en gezond weerzien in 2021.