Aleid Kemper overleden

Aleid Kemper, jarenlang onze gewaardeerde wedstrijdleider matchplay, is na een kort ziekbed op 76-jarige leeftijd in Zeist overleden. Aleid stond binnen de golfsport bekend als een regeldeskundige en verzamelaar van golfboeken en golfattributen. (later meer). In NRC Handelsblad stond een overlijdensadvertentie voor Aleid.