Welkom / Welcome

De NVGJ staat voor Nederlandse Vereniging van Golfspelende Journalisten. De club is bedoeld voor enthousiaste golfers die actief zijn in de media. Er worden diverse onderlinge competities gespeeld op uiteenlopende banen in heel Nederland. Ook wordt deelgenomen aan internationale wedstrijden. Het motto is ‘elkaar op de golfbaan een prettige dag bezorgen’. Wie meer wil weten benadert de secretaris.

Secretariaat:
Bataviastraat 6
2022 VJ Haarlem

 


 

‘The NVGJ is The Dutch Society for Golf-playing Journalists. The society is meant for enthusiastic golf-players who are professionally active in the media. Several club-competitions are played among the members on a diversity of golf-courses throughout the Netherlands. We also participate in international matches. Our motto: ‘To create a pleasant day on the golf-course for eachother’
For more information contact our secretary.

Secretary NVGJ
Bataviastraat 6
2022 VJ Haarlem
The Netherlands