Texel en surprisereis

De maatregelen rond het corona-virus hebben de voorlopige kalender verder aangetast. Het tweedaagse event op Texel is teruggebracht tot één dag (dinsdag 1 september) en de surprisereis in november is geschrapt. De mededelingen van het bestuur, eerder verstuurd per mail, luiden als volgt:

Het 2-daagse golfarrangement Texel is teruggebracht naar één officiële wedstrijddag, dinsdag 1 september. In overleg met de baan is daartoe besloten, omdat de veiligheid over twee dagen niet gegarandeerd kan worden. Over 1 dag is de vriendelijke manager, Anita Hiemstra, bereid de verantwoordelijkheid te nemen voor max. 50 deelnemers van de NVGJ incl. partners. Het restaurant wordt dan uitsluitend voor ons gereserveerd.

Het douchen in de kleine ruimtes vraagt om strikte maatregelen met in achtneming van de anderhalve meter. Advies is om bij binnenkomst per flight te douchen.

Verder zijn er een aantal local ‘corona` rules welke op het programma staan vermeld.

De wedstrijdvorm is strokemax en telt mee voor de OoM. Partners mogen ook mee en krijgen maar liefst 50% korting op de greenfee van € 75,=. Die korting geldt uitsluitend voor deze NVGJ-dag.

Opgave voor deze wedstrijd uitsluitend via hansterol@kpnmail.nl

Zij die een langer verblijf op Texel verkiezen en nog één of meerdere rondjes willen lopen, moeten zelf contact opnemen met de baan om starttijden te reserveren Tel. 0222-316539.2.

De aangekondigde surprise reis van 23 – 27 november 2020 gaat niet door.

Het coronavirus blijft wereldwijd dreigen, waardoor kleurcodes groen, geel, oranje of rood de veiligheidsposities bepalen. Zo ook op de bestemming van de geplande surprise reis.

Met Bureau van Toerisme hebben we al leuke deals gemaakt voor bezoek(-en) aan lokale attracties, zodat we een verrassend en compleet golfprogramma konden aanbieden. Maar de veiligheid wordt vandaag de dag niet gegarandeerd.

Willen we wel vliegen in deze situatie?

Mondkapjes, wel of geen corona-test, twee weken quarantaine, mogelijk nieuwe uitbraak virus etc.

Veiligheid gaat voor alles en daarom kiezen wij het zekere voor het onzekere.

In 2020 geen surprise reis.

Deze wordt – als Corona het toelaat – verplaatst naar november 2021.

Namens het bestuur,

Hans Terol