Loting ZVM Matchplay 1e ronde

Tenzij ik iets vreselijk over het hoofd heb gezien – ”Ik ben ook maar een eenvoudig boerenlul”, om met Sjef van Oekel te spreken –, meen ik een mooi uitgebalanceerd speelschema voor de NVGJ- ZVM Matchplay Competitie 2021 om de Joop van der Flier trofee in elkaar te hebben gedraaid. Sterker nog: ik had de indruk dat het speelschema zich min of meer vanzelf schreef. 

Kijkt u even mee: 32 namen, dus 16 partijen in de eerste ronde. Ik noteerde elf potentiële winnaars en vijf dames. Kortom, voor de 16 partijen van de eerste ronde had ik zestien “geplaatste spelers”. Kat in het bakkie.

Voor de goede orde en voordat ik van seksisme wordt beticht: bij de dames zitten ook meerdere titelkandidaten!!! Maar hopelijk begrijpt u mijn overwegingen dienaangaande om tot 16 ”geplaatste spelers” te komen. Zo niet: u appt/belt/mailt/roept/schrijft maar: ik kan het helder uitleggen.  

Vervolgens op de achterkant van het immense stembiljet van 15/16/17 maart zestien partijen A tot en met P ingetekend. Hier de namen van de zestien ”geplaatsten” ingevuld.

 Daarna met in acht name van allerlei factoren en gevoeligheden (reisafstand, mensen die lid zijn van dezelfde vereniging, mensen die de afgelopen jaren herhaaldelijk tegen elkaar speelden, mogelijke gevolgen van de uitkomst van Ronde 1 voor Ronde 2, bijvoorbeeld qua reisafstand, en/of lidmaatschap van dezelfde club, enz., etc., usw.) de zestien partijen gecompleteerd.

Zulks geeft het schema dat u hieronder kunt lezen.

Daarbij is het de bedoeling dat vervolgens in ronde twee de winnaar van partij A speelt tegen de winnaar van partij B; de winnaar van C tegen de winnaar van D enzovoorts, tot en met de winnaar van partij O die de golfhandschoen opneemt tegen de winnaar van partij P. Waarna dan de spelers voor ronde drie bekend zijn.

Maar zover is het gelukkig nog lang niet. Eerst hebben we allemaal nog veel golfplezier voor de boeg.  

Speelschema:

Partij A: Martijn Paehlig tegen Igor Bennik 

Partij B: Hannie Verhoeven tegen Ron Buitenhuis

Partij C: Louis Westhof tegen William Wollring

Partij D: Henri van der Steen tegen René Brouwer

Partij E: Marijke Brouwers tegen Jan van Galen

Partij F: Leo van de Ruit tegen Ronald Speijer

Partij G: Sonja van de Rhoer tegen Paul Mansoor

Partij H: Willem Schouten tegen Paul Boehlé

Partij I: Madelon Barenbrug tegen Hans Botman 

Partij J: Charles Taylor tegen Willem Buijteweg

Partij K: Friso Leunge tegen Taco Mulder

Partij L: Leon Klein Schiphorst tegen Andy Houtkamp

Partij M: Jeroen van Leeuwen tegen Ruud Taal

Partij N: Pamela Sturhoofd tegen Ger Laan

Partij O: Ruud Onstein tegen Ronald Massaut

Partij P: Foeke Collet tegen Toussaint Kluiters  

Voor Ronde 1 kan er gespeeld worden vanaf nu tot en met eind mei 2021. Ronde 2 spelen we in juni. Ronde 3 in juli. Ronde 4 in augustus. Ronde 5, oftewel de finale, in september 2021. Dit alles natuurlijk corona-volente.    

Courtesy Rules, zoals vanouds: driekwart handicapverrekening, greenfees delen. 

Na afloop: uitslag svp direct melden bij de hoogweledelgestrenge wedstrijdleider. Dit kan via whatsapp: 06-53275942. Doet u niet aan whatsapp, dan graag mailen via: wvde.auto@gmail.com 

Zoals bekend wordt een verslag van de gespeelde partij voor op onze website op prijs gesteld. Bijvoorkeur een stukje van een paar honderd woorden. ”Jantje wint van Pietje met 4 & 3” is wel erg summier. Daarentegen is een loepzuivere analyse van de swing van de tegenstander nou ook weer niet nodig. Maak er wat moois van.

Mocht er tussen twee spelers enige onenigheid ontstaan, — op welk gebied betreffende de Matchplay dan ook -, dan kunnen zij hierover contact opnemen met de wedstrijdleider. Hij neemt – zonodig na overleg met beide spelers – een bindende beslissing.

Dit gebeurt volgens de fameuze afweging: 

1: de wedstrijdleider heeft altijd gelijk.

2: mocht de wedstrijdleider ongelijk hebben, dan treedt automatisch regel 1 in werking.         

PS: ruim na het sluiten van de inschrijving heeft zich nog een dame aangemeld als deelnemer aan het NVGJ-ZVM knock-out spektakel. Na overleg met haar is besloten dat zij ”eerste reserve” is. Mocht er komende tijd een van de 32 ingeplande spelers/speelsters afhaken-  bijvoorbeeld wegens een blessure -, dan neemt de ”eerste reserve” haar/zijn plaats in. 

Tenslotte: neem aub bij alles wat u doet op en rond de golfbaan de corona-regels in acht.

En houd het motto van onze vrolijke vereniging in ere: elkaar een leuke dag bezorgen.

Namens ons allen bij het wedstrijdsecretariaat van de NVGJ-ZVM Matchplay-competitie: dat de golfgoden u allen goed gezind mogen zijn!       

Willem van den Elskamp

Wedstrijdleider NVGJ-ZVM Matchplay-Competitie 2021

Hilversum, 21 maart 2021