Hoe verder?

Nederland, en dus ook de golfwereld, werd maandagavond 23/3 op de hoogte gebracht van de nieuwste richtlijnen van de overheid ter bestrijding van het virus Covid-19. Tot 1 juni van dit jaar (dat dan gelukkig weer wel) ligt het sociale leven plat en ook nog eens strak aan banden. Geen groepjes van meer dan drie mensen en altijd met anderhalve meter ruimte onderling. Daar moeten we het mee doen voorlopig, al is het laatste nieuws dat die datum van 1 juni alleen zou gelden voor evenementen waarvoor een vergunning nodig is. En daar vallen de toernooien van de NVGJ uiteraard niet onder.

Met een beetje creativiteit laat die datum van 1 juni met de bijbehorende restricties ruimte om in flights van drie de baan in te gaan. Als dan de onderlinge afstand wordt bewaard, zou je zo een rondje kunnen spelen. Of dat is toegestaan is op dit moment echter niet duidelijk en daarom gaan we er ook maar even vanuit dat dit niet het geval is.

Hoe gaan we dan verder?

Daarover is door het bestuur natuurlijk koortsachtig overleg gepleegd. Duidelijk is dat de komende wedstrijden op Stippelberg, Olympus, Emmeloord, Prise d’Eau en Kralingen eruit liggen. Dat hadden we hier op de site al gemeld. Betekent wel dat de helft van het wedstrijdseizoen van onze NVGJ weg is, en dat blijft niet zonder gevolgen.

Blijft de Order of Merit overeind?

Ja, dat wel, maar onder welke voorwaarden, dat moeten we nog bekijken. Een Best of 7 lijkt moeilijk in stand te houden als er zoveel wedstrijden wegvallen, zeker nu we juist dit seizoen hebben gekozen voor een meer compacte kalender. Een Best of 5 zou wellicht een betere optie zijn nu, maar daarover gaan we ons beraden.

Hoe gaat het de matchplay?

Er is weliswaar nog geen overleg geweest met de Chef Matchplay Willem van den Elskamp, maar daarop vooruitlopend lijkt het niet gek om te zeggen dat door de matchplaycompetitie dit seizoen een streep gaat. De tijd is vanaf 1 juni – op zijn vroegst! – simpelweg te kort om alles te kunnen spelen.

Wat gebeurt er met de interlands?

De confrontatie met de Duitse vrienden loopt vooralsnog geen gevaar, die met de Belgische collega’s (Prise d’Eau) is al geschrapt. Wellicht is daar in overleg met de Belgen en de baan een andere datum voor te vinden. Is dat niet het geval, dan spelen we dit jaar niet tegen de Belgen.

En tot slot: wat met de andere wedstrijden?

Er wordt bekeken of enkele inmiddels geschrapte wedstrijden op een later tijdstip nog een plek kunnen krijgen op de kalender. Dat is echter zeer de vraag. Als wij weer kunnen en willen golfen, kan en wil iederéén golfen. De druk op de courses zal zeker toenemen en het is onduidelijk of er dan nog ruimte is voor een groep NVGJ’ers. Maar ook daar wordt dus naar gekeken.

Wat resteert er dan?

Laten we helder zijn: een bizar seizoen. Dit had niemand zelfs maar twee maanden geleden kunnen voorzien, maar we hebben er wel mee te maken. Een land dat drie maanden min of meer op slot gaat, een sociaal leven dat tot ongeveer nul wordt gereduceerd, kwetsbare groepen die het huis niet meer uit kunnen of willen, honderden sterfgevallen en een economie die volledig op één oor ligt. Vrienden en collega’s worden ook dáár hard door getroffen en zien soms hun inkomstenbron volledig opdrogen. Je hoeft niet eens de vraag te stellen of golf dan nog belangrijk is. 

Niettemin gaan we er alles aan doen – en de credits daarvoor gaan in zeer ruime mate naar Madelon en Hans – om te redden wat er te redden valt. Dat zou dus kunnen betekenen dat we elkaar voor het eerst zien op 8 juni op het Rijk van Nijmegen, waar dan wellicht ook alsnog de ALV zou kunnen worden gehouden. Daarover volgt uiteraard tegen die tijd nog bericht.

Voor nu geldt vooral dat we als bestuur wensen dat iedereen veilig en gezond blijft. Dat we hier met z’n allen als NVGJ op een goede manier doorheen komen. En dat we straks bij de eerste ontmoeting kunnen zeggen dat het goed is dat we er allemaal weer zijn, gezond en wel.

 

Veel sterkte en gezondheid voor iedereen in deze moeilijke tijd.

Pas op elkaar, pas op jezelf.

 

Het bestuur van de NVGJ