Financiële verantwoording 2019

Onze penningmeester Taco Mulder heeft het financiële overzicht van 2019 gestuurd en die is voor de NVGJ-leden te zien op de pagina Alleen voor leden. Kascontrole vindt op zo kort mogelijke termijn plaats en de bevindingen daarvan zullen binnenkort eveneens op het besloten deel van de site worden gepubliceerd.