Alleen voor leden

Met betrekking tot de terugkerende vragen inzake een kwestie die onze vereniging nu al enige tijd bezighoudt ziet het bestuur zich genoodzaakt om, in weerwil van het standpunt dat ze daarover innamen op de Algemene Leden Vergadering, (meer) openheid van zaken te geven.

Vanzelfsprekend slechts leesbaar na inloggen op het alleen voor leden deel van de website.