Duca del Cosma Winter Challenge afgelast

De verlengde maatregelen en de extra nadruk die de overheid legt op het verzoek om elkaar vooral niet op te zoeken tijdens deze lockdown, heeft het bestuur en de wedstrijdleiding er in overleg met gastheer Duca del Cosma toe doen besluiten de Winter Challenge tot nader order uit te stellen. En hoe zit het met de wedstrijdkalender van 2021?

Het nieuwe jaar is inmiddels een kleine twee weken op streek, maar waar iedereen hoopvol uitkeek naar het einde van het vermaledijde jaar 2020, gaat het in 2021 vooralsnog (en vanzelfsprekend zouden we haast zeggen) niet anders dan in de afgelopen maanden. Er wordt gerept over licht aan het einde van de tunnel, maar ondertussen zijn de maatregelen die de verspreiding van het virus in moeten dammen afgelopen dinsdag met minimaal drie weken verlengd, terwijl de ‘dreiging’ van nog striktere maatregelen nadrukkelijk boven het land hangt.

Waar laat dat ons, als NVGJ bij het naderen van een nieuw seizoen?

Er mag gelukkig gegolfd worden, maar vooralsnog is dat in tweeballen, niet in wedstrijdverband, op veel banen voor maximaal negen holes en zijn de clubhuizen nog altijd gesloten. We mogen ons als golfers gelukkig prijzen dat we überhaupt onze sport mogen bedrijven, maar het zorgt er ook voor dat er vooral nog altijd veel niet kan.

Nu maakt dat voor de wedstrijdkalender van 2021 (nog) niet veel uit. We beginnen normaal gesproken pas medio maart met spelen dus op dit moment hoeft er nog nergens een streep doorheen, al staat de ontknoping van het voorbije seizoen door de beperkingen ook nog altijd open. Of en wanneer deze gespeeld kan worden is nog ongewis, maar – met inachtneming van de nodige slagen om de arm – begint de wedstrijdkalender van onze secretaris wel meer en meer vorm te krijgen. We hopen deze afzienbaar in concept te kunnen presenteren, maar kunnen al wel verklappen dat de banen onze vereniging ook in 2021 graag ontvangen en dat we elkaar, ijs en weder dienende, zeker twintig keer kunnen treffen op even zoveel golfbanen. Als en zodra dit weer mogelijk is natuurlijk.

Voor dit moment hebben we – in overleg met de wedstrijdleiding en sponsor Duca del Cosma helaas wel moeten besluiten de Winter Challenge voor dit moment tot nader order uit te stellen. De wedstrijdenreeks past volgens alle betrokkenen weliswaar precies binnen de gestelde grenzen, maar zit wel nadrukkelijk tegen diezelfde grenzen aan en we achten het niet wenselijk deze zo nadrukkelijk op te zoeken.

We hopen dat we op een later moment alsnog in actie kunnen komen op het hoofdkantoor van Duca del Cosma en danken iedereen die zich in had geschreven of zich anderszins had ingespannen voor dit event voor de getoonde interesse. Hopelijk is uitstel geen afstel.

Tot snel en blijf gezond!

Bestuur en wedstrijdcommissie NVGJ