Reglement Matchplay 2022

 

 

De Joop van der Flier Trofee

MATCHPLAY REGLEMENT 2022NVGJ – Zorg Vastgoed Management (ZVM) matchplaycompetitie om Joop van der Flier Trofee.

Wedstrijden over 18 holes met tot de kwartfinale ¾ handicapverrekening van de handicap. Vanaf de kwartfinale geen handicapverrekening meer.

Spelers bepalen onderling waar en wanneer gespeeld wordt. Dit geldt niet voor de plaats van handeling van de finale (wordt traditioneel gespeeld op De Pan). Er wordt aan gewerkt om ook voor de beide halve finales een (centraal in Nederland gelegen) baan te selecteren.

Gaarne wedstrijdleider Louis Westhof (louiswesthof@gmail.com) of via 06-50923083 (of 06-25717017) op de hoogte houden van eventuele terugtrekking van een speler.

De indeling van de voorronde, eerste ronde (laatste 32) en tweede ronde (laatste 16) wordt eind maart bekend gemaakt, en gepubliceerd op de NVGJ-site.

Voor de vier kwartfinales en de beide halve finales wordt geloot tijdens de prijsuitreiking van de NVGJ-wedstrijd op The Mondial, op 11 juli. 

Speelschema:

Voorronde, te spelen vóór 2 mei. 

Eerste ronde (laatste 32), te spelen vóór 6 juni. 

Tweede ronde (laatste 16), te spelen vóór 11 juli.

Loting kwartfinales (laatste 8) en halve finales (laatste 4) op maandag 11 juli, tijdens de prijsuitreiking van NVGJ-wedstrijd op The Mondial.

De kwartfinales dienen gespeeld te worden vóór 16 augustus 2022.

De beide halve finales (baan volgt wellicht nog) dienen gespeeld te worden vóór 6 september.

Finale (op De Pan) wordt bij voorkeur gespeeld op woensdag 21 september.

Hoe verreken je de slagen?

De spelers zijn – tot de kwartfinale — vrij om te kiezen van welke tee zij spelen. Mannen van rood, vrouwen van geel? Is toegestaan.

Vanaf de kwartfinale – als er zonder handicapverrekening wordt gespeeld — zijn de tees in principe wel bepaald: mannen van geel, vrouwen van rood. Als een partij een mannelijk dan wel een vrouwelijk onderonsje is, dan is de keuze van de tee wel vrij, mits beide spelers instemmen met de gekozen tee. Is er geen overeenstemming, dan geldt de gele tee voor een partij tussen twee mannen, en de rode ree voor een partij tussen twee vrouwen.

Kijk op de handicaptabellen van de te spelen baan om te zien wat de playing-handicaps van beide spelers zijn, corresponderend met de gekozen teekleur.  

Vermenigvuldig het verschil met ¾. Afronding vanaf 0.5 naar boven, onder 0.5 naar beneden. Dit hele getal geeft het aantal te geven of te ontvangen slagen. Kijk op de scorekaart bij de Stroke Index (S.I.) naar getallen die in deze range vallen. Stel je ontvangt 4 slagen, dan zullen die slagen vallen op de holes met S.I. 1, 2, 3 en 4.

Wedstrijden worden gespeeld volgens de regels, zoals vastgesteld door R&A Rules Ltd, en de plaatselijke regels, zoals die gelden voor de baan waar gespeeld wordt. Spelen onder alle omstandigheden, dus zo nodig ook op noodgreens en vanaf wintertees. De greenfee wordt gedeeld.

Wanneer men onderling – bij hoge uitzondering, uiteraard — niet tot overeenstemming komt over speeldag en/of -plek, dan wordt de wedstrijdleider ruim één week voor het verstrijken van de einddatum ingelicht. Hij neemt de beslissing waar gespeeld wordt of wie doorgaat naar de volgende ronde.

Een matchplaywedstrijd mag niet gespeeld worden tijdens (als onderdeel van) een wedstrijd op de NVGJ-kalender. 

Wanneer een deelnemer in geen enkel opzicht voldoet aan zijn/haar verplichtingen, verliest hij/zij de wedstrijd.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider.

De uitslag van een wedstrijd wordt zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail (louiswesthof@gmail.com) doorgegeven aan Louis (06-50923083, of 06-25717017). Een verslag(je) door een of beide spelers is verplicht, bij voorkeur door de verliezende partij, en wordt op de website geplaatst. Stuur het verslag, bij voorkeur met een foto (meer foto’s mag), naar redactie@nvgj.nl

De matchplaycompetitie telt niet mee voor de Order of Merit. Er zijn prijzen voor de twee verliezend halve finalisten, de verliezend finalist en uiteraard de winnaar, wiens naam vermeld wordt op de Joop van der Flier Trofee.