Matchplay 2022 gaat los!

Als debuterend wedstrijdleider kan ik jullie verheugen met de mededeling dat voor deze 2022-editie van de NVGJ – Zorg Vastgoed Management (ZVM) matchplaycompetitie om de Joop van der Flier Trofee. maar liefst 42 leden hebben ingeschreven. Geweldig!

Dit betekent dat we – om tot 32 spelers te komen – beginnen met een voorronde. Voor de indeling van deze voorronde heb ik ernstig rekening gehouden met ieders woonplaatsen, om te voorkomen dat de deelnemers half Nederland moeten doorkruisen. De wedstrijden in deze voorronde dienen gespeeld te worden vóór 2 mei. Ik roep jullie op het niet te laten aankomen op het laatste moment, maar om zo gauw mogelijk (ergo: nu meteen!) een afspraak te maken.

Deze oproep mag ook ter harte worden genomen door de spelers die geen voorronde hoeven te spelen, maar al wel weten wie hun opponent is in de eerste ronde.

Het uitgangspunt is dat iedereen zijn best doet om met elkaar een geschikte datum, passend tijdstip en (leuke) baan af te spreken. Want niemand heeft ingeschreven om zonder te spelen een ronde verder te komen. Toch…?

Om veel reiskilometers te voorkomen is ‘regionaal indelen’ ook mijn leidraad geweest voor ronde 1 (laatste 32) en zelfs ronde 2 (laatste 16).

Voor de ronden daarna (vanaf de kwartfinale) worden de spelers door het lot aan elkaar gekoppeld. Deze loting zal – wellicht met enig ceremonieel vertoon – worden verricht tijdens de prijsuitreiking van de NVGJ-wedstrijd op The Mondial, op 11 juli.

Maar zo ver zijn we nog lang niet. Eerst maar eens de in totaal 34 partijen in de voorronde, ronde 1 en ronde 2 afwerken.

Het reglement voor 2022 gaat hierbij (zie blokje bovenin: Wedstrijden → Matchplay → Reglement) Enkele punten hieruit wil ik nog even aanstippen:

 — Tot de kwartfinale is er driekwart handicapverrekening.

 — Spelers mogen zelf de tee kiezen. Wil een man van blauw spelen en een vrouw van geel? Dat mag. De handicaptabellen geven per tee uitsluitsel over het aantal te verrekenen slagen.

 — Verschuldigde greenfee wordt gedeeld. Dus wie op zijn/haar ‘homecourse’ ontvangt, betaalt de helft van de greenfee van zijn/haar opponent.

 — Denk om het doorgeven van de uitslag én de verplichting een verslag te leveren voor de site. Let op: de verliezende partij wordt geacht dit klusje te klaren.

En dan de tien partijen in de voorronde, te spelen vóór 2 mei:

Hannie Verhoeven – Henri van der Steen

Ron Buitenhuis – Igor Bennik

Sonja van de Rhoer – Arjan Kerssies

Madelon Barenbrug – Elaine de Boer

Toussaint Kluiters – Michiel van Kleef

John Dekker – Guus van Holland

Paul Mansoor – Ruud Taal

Peter Keijzer – Hannes van de Stadt

Paul Boehlé – René Brouwer

William Wollring – Hans Botman

In de eerste ronde (laatste 32, te spelen vóór 6 juni) zijn de volgende partijen al bekend:

Pim Donkersloot – Pamela Sturhoofd

Ruud Onstein – Leo van de Ruit

Daan Slooter — Ruud van Breugel

Foeke Collet — Jan van Galen

Léon Klein Schiphorst – Annet de Jong

Friso Leunge – Andy HoutkampDe andere 10 deelnemers zitten vooralsnog in de wachtkamer. Zij moeten voor hun tegenstander in de eerste ronde wachten op de uitslagen in de voorronde.

Verdere schema tot aan de laatste 16 (waarna er geloot wordt  voor de kwartfinales):

Verhoeven/ Van der Steen — Anton Kuijntjes

Buitenhuis/ Bennik — Marijke Brouwers

Barenbrug/ De Boer — Louis Westhof

Kluiters/ Van Kleef — Jeroen van Leeuwen

Dekker/ Van Holland — Willem Schouten

Mansoor/ Taal — Martijn Paehlig

Van de Stadt/ Keijzer — Helene Wiesenhaan

Boehlé/ Brouwer — Christan Scheen

Wollring/ Botman — Gerald van Daalen

Van de Rhoer/ Kerssies — Fred Veldman

Veel plezier!

Louis Westhof, wedstrijdleider matchplay