Algemene Leden Vergadering 2021?

In de wedstrijdkalender die onlangs werd gepubliceerd, staat bij de wedstrijd op De Lage Vuursche de toevoeging ‘ALV’. Het moge duidelijk zijn dat onze jaarvergadering dan en daar niet plaats zal vinden: het is nog niet toegestaan met (grote) gezelschappen bijeen te komen en de wedstrijd biedt slechts plaats voor een klein aantal deelnemers waardoor een ALV uitgesloten is.

Wanneer de ALV wel plaats vindt is nog niet helemaal duidelijk.

Het bestuur hecht er veel waarde aan de vergadering ‘live’ te houden, en hoopt dan ook dat de versoepelingen zoals die voor medio mei worden verwacht van dien aard zijn dat een bijeenkomst met minimaal vijftig personen tot de mogelijkheden behoort.

Indien dit niet het geval is zullen er tijdig voorbereidingen worden getroffen om de ALV van 2021 uiterlijk eind mei 2021 digitaal te houden.

Het bestuur.