Waar is het KLM Open in 2019?

klmopen.jpegHet grootste golftoernooi in Nederland, het KLM Open, wordt dit jaar voor de derde keer in successie van 13-16 september gespeeld op The Dutch. Maar waar acteren de professionals in 2019? Het jaar van de 100ste Open in Nederland én het eeuwfeest van de KLM. De Kennemer lijkt af te vallen, gezien de verklaring van het bestuur van de Zandvoortse Kennemer G&CC.

De Baan en het KLM Open

Er gaan veel verhalen rond over het Open in 2019 en de positie van de Kennemer. Goed om de feiten eens op een rijtje te zetten.

Het Open

In 2019 is de 100ste editie van het Nederlandse Open en wordt tevens het honderd jarig bestaan van de KLM gevierd. Voorwaar een heel bijzondere gelegenheid en een evenement dat iedere golfclub graag op haar baan zou willen hebben. De Kennemer is daarop geen uitzondering en in gesprekken met TIG Sports, de organisator van het Open, is in een vroeg stadium gesproken over de mogelijkheden op de Kennemer. Met de 22 Opens die op onze baan zijn gehouden geniet de Kennemer een grote reputatie bij zowel het internationale spelersveld als de sponsors. Bij ons Championship course beleid past een hoofdrol in het Nederlandse golf. Daarbij hebben wij dan ook aangegeven dat wij het 2019 Open graag op de Kennemer zien maar wel met een aantal belangrijke uitgangspunten.

Allereerst ons voorstel om, net als in de UK, het Open jaarlijks op een ander baan te plannen. Drie jaar achter elkaar is een zware belasting voor de baan en de vrijwilligersorganisatie en omdat er maar een klein aantal banen geschikt is om het Open te hosten lijkt een jaarlijks roulatiesysteem goed hanteerbaar.

De Kennemer zou voorstander zijn van een dergelijk roulatiesysteem. Bovendien vergroot het de kans om een dergelijk toernooi op onze baan te faciliteren. Ook moeten wij constateren dat de driving range zoals die in het verleden werd opgezet, vanaf begin Fairway C12, niet meer mogelijk is vanwege de recente aanpassing van deze hole waardoor zowel de afslagplaats als de bijbehorende hospitalitytenten niet meer op die locatie mogelijk zouden zijn. Andere oplossingen zijn zeker denkbaar maar daar moet meer studie naar worden gedaan. Zo zou bijvoorbeeld onze eigen, huidige driving range kunnen worden verlengd.

Zaken die TIG Sports herkende en begrip voor had en geen reden vormde om niet naar de Kennemer te komen.

Afwachten was nog of de KLM ook na 2018 sponsor wilde blijven van het Open. Tot eind november was er radiostilte. Onlangs heeft KLM aangegeven dat zij het Open in ieder geval nog t/m 2020 zullen sponsoren en daarmee kunnen ook plannen gemaakt worden voor de jaren 2019 en 2020. Komend jaar zal het KLM Open nog op de Dutch plaatsvinden. Inmiddels is het ook duidelijk geworden dat er andere banen zijn die het organiseren van het Open voor drie aansluitende jaren juist positief vinden. Al met al lijkt het er op dit moment op dat de Kennemer voor 2019 niet de eerste keuze is van de sponsor en de organisatie.

Mede gezien de successen van de afgelopen Opens op onze baan is dat voor een grote groep leden een teleurstelling want die zien met groot enthousiasme uit naar de organisatie van een evenement als het KLM Open en zeker in zo’n jubileumjaar. Daar tegenover staat ook een groep die het heel plezierig vindt dat de club niet wordt belast met de komst van een KLM Open.

In conclusie was het bestuur positief gericht op het Open en gaarne bereid om met een voorstel naar de ALV te gaan indien de KLM naar de Kennemer zou willen komen.

 De Baan

Naast dit alles zijn we volop bezig om de verschillende plannen voor de baan in uitvoering te brengen. De door de ALV goedgekeurde Groenvisie is opgenomen in de actieplannen waarin met name ook de greens alle aandacht krijgen. Zoals de baancommissaris heeft omschreven in de laatste editie van ‘De Kennemer’ zijn er uitgebreide studies gedaan naar de toestand van de greens, fairways en teeboxen op basis waarvan nu een lange termijn plan van aanpak is vastgesteld voor duurzaam onderhoud, om te komen tot een ‘toernooiwaardig’ speelkwaliteit.

Belangrijke factor daarbij is het verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen dat per 1 januari 2020 in gaat. Onze greenkeepers zijn in voorbereiding daarop reeds bezig met het minimale gebruik ervan om kennis en ervaring op te doen hoe we de baan vanaf 2020 optimaal moeten verzorgen. Het plan van aanpak betreft het verbeteren van de waterdoorlatendheid van de bodem door in 2017, 2018 en 2019 Drill en Fill uit te voeren. Speciale aandacht is er voor het verwijderen van de viltlaag die zich in de toplaag heeft gevormd door gebruik van de Maredo viltverwijderaar en een verbetering van de grassamenstelling door 5 keer per jaar door te zaaien. Omdat met name licht en lucht essentieel zijn om het nieuw gezaaide gras gezond te houden zullen er op korte termijn veel bomen, die voor schaduw op de greens zorgen, gekapt worden. Voor details zie ‘De Kennemer’.

Door dit programma zorgvuldig gedurende de komende drie jaar uit te voeren zijn wij en onze adviseurs ervan overtuigd dat we daarmee de greens op een niveau zullen krijgen die zowel leden als professionals op een baan als de Kennemer mogen verwachten.

De Baan en het Open

Daar is direct het lastige conflict zichtbaar tussen de baan en het Open in 2019.

Bij een duurzame kwaliteitsverbetering van de baan moet de komende twee á drie jaar, dus inclusief 2019, alle aandacht worden gegeven aan de continuering van het ingezette plan van aanpak, met de bijbehorende hoeveelheid energie en geld.

Echter willen we het KLM Open in 2019 op onze baan organiseren, dan zal al met ingang van 2018 alles er op gericht zijn om tijdens het Open de baan in optimale conditie te hebben.

Het is bovendien een gegeven dat als het KLM Open hier zou plaats vinden in 2019 er gedurende dat jaar zeer waarschijnlijk wel ruim gebruik moet worden gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen waarmee we onze zorgvuldige opbouw van de jaren daarvoor teniet doen. Het zal ons een achterstand van minstens een jaar maar waarschijnlijk veel meer geven in het bereiken van onze doelen voor de baan en met name de greens.

Een bijbehorende onzekerheid is dat de wedstrijdkalender van de European tour nog niet bekend is waarbij het op dit moment nog onduidelijk is in welke periode van het jaar het Open vanaf 2019 in Nederland gepland zal worden.

 Conclusie

Met deze keuze geconfronteerd is het bestuur van mening dat de kwaliteit van de baan boven alles staat. Garanties over hoe de baan er over 2 jaar aan toe zal zijn krijgen wij uiteraard niet. Maar met de huidige kennis van zaken achten wij het organiseren van een groot toernooi als het KLM Open niet verstandig.

Wij hebben op basis hiervan de KLM en de organisatie laten weten dat de Kennemer niet beschikbaar is voor een Open tot nadat de resultaten van ons plan van aanpak geheel duidelijk zijn. Dat zal dus zeker niet voor 2020 zijn. En dus komt 2019 voor ons te vroeg. Overigens, alle signalen van de bij de organisatie betrokken partijen zijn dat het Open in de toekomst zeker een kans heeft om terug te keren op de Kennemer. Wat ons betreft is het dus geen afstel maar wel uitstel.

Gezien het belang van het onderwerp en de verschillende meningen binnen onze club over het KLM Open leek het ons goed om uitgebreid op de verschillende aspecten in te gaan.

Voor verdere toelichting zijn we uiteraard bereikbaar en bereid waarbij dit dossier met name in handen is van de voorzitter en de baancommissaris.

Namens het bestuur,

 

Enno Osinga

Voorzitter