Reglement Matchplay

 

 

De Joop van der Flier Trofee

canon.png

MATCHPLAY REGLEMENT 2017

Om de Joop van der Flier Trofee

Matches over 18 holes met in elke ronde 3/4 handicapverrekening van de playing
handicap (max. 36 slagen).

Op de NVGJ-site staat steeds op tijd de indeling van de diverse ronden. Spelers treden SAMEN in overleg waar en wanneer gespeeld zal worden. Dus niet (zoals nog steeds enkelen menen) dat de eerstgenoemde het voortouw moet nemen, noch dat die eerstgenoemde mag bepalen waar gespeeld zal worden. Niemand behoort te wachten tot zijn tegenspeler hem benadert voor een datum.

Gaarne de wedstrijdleider op de hoogte houden van de eventuele terugtrekking
van een speler.

In overleg met elkaar mailt een van de twee het wedstrijdverslag (met uitslag
natuurlijk) aan de wedstrijdleider, Aleid Kemper, aleikem@xs4all.nl die het
doorstuurt naar de NVGJ-site.

‘Loting’ van de eerste drie ronden wordt direct na de uiterste speeldatum
gepubliceerd op de site.

Speelschema

Eerste ronde (laatste 64) spelen voor 1 mei
Tweede ronde (laatste 32) spelen voor 15 juni
Derde ronde (laatste 16) spelen voor 1 augustus
Loting kwartfinale (laatste 8) 1 augustus op ANHOLT/MOYLAND
Loting halve finale (laatste 4) 11 september op TEXEL

Finale op U.G.C. de Pan vóór de MAZDA MASTERS op 30 oktober op de Goyer

Hoeveel slagen krijg je of moet je geven?

Kijk op het schema (geel voor heren, rood voor dames) om te zien wat de playing
handicap van beide spelers is op de te spelen baan. Trek de getallen van elkaar
af, vermenigvuldig dit cijfers met 3 en deel door 4. Afronding vanaf 0.5 naar
boven, onder 0.5 naar beneden. Dit hele getal geeft het aantal te geven of te
ontvangen slagen. Kijk op de kaart bij de Stroke Index (S.I.) naar getallen die in
deze range vallen. Stel je ontvangt 6 slagen, dan zullen die vallen op de holes
waar de S.I. 6 en lager aangeeft.

Wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels zoals vastgesteld door R&A
Rules Ltd en de plaatselijke regels zoals die gelden voor de baan waar gespeeld
wordt.

Spelen onder alle omstandigheden; ook op wintergreens en wintertees.

Spelers kiezen in overleg een baan voor hun wedstrijd en de greenfee wordt
gedeeld. Wanneer men niet tot overeenstemming komt, wordt de wedstrijdleider
ruim één week voor het verstrijken van de sluitingsdatum ingelicht. Zij neemt de
beslissing waar gespeeld gaat worden of wie doorgaat naar de volgende ronde.

Tijdens een wedstrijd die op de NVGJ-wedstrijdkalender is geplaatst, mag geen
matchplay-wedstrijd gespeeld worden. Bij overtreding van deze regel volgt
diskwalificatie voor beide partijen.

Wanneer een deelnemer in geen enkel opzicht voldoet aan zijn verplichtingen,
verliest hij/zij de wedstrijd.

De wedstrijdleider matchplay bepaalt de baan waarop de finale wordt gespeeld.

De kosten van greenfee hiervoor worden door de wedstrijdleider gedeclareerd bij
de penningmeester.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider.

De uitslag van een wedstrijd wordt zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail
doorgegeven aan Aleid. Een verslag(je) door een of beide spelers (stuur het svp
naar aleikem@xs4all.nl) wordt zeer op prijs gesteld en op de website geplaatst.

De Matchplaycompetitie telt niet mee voor de Order of Merit. Er zijn prijzen voor
de twee verliezende halve finalisten, de verliezend finalist en uiteraard de winnaar.