NVGJ krijgt eigen glossy

NVGJ-president Eric Korver maakte het nieuws nogal terloops wereldkundig tijdens het Eindejaarsdiner 2017 op Anderstein: de NVGJ krijgt vanaf volgend jaar een eigen glossy. Zulks naar voorbeeld van het mooie clubblad van onze Duitse collega’s van het Deutsche Medien Golf Gesellschaft (DMGG).

Opzet van het blad: de vaderlandse golfwereld laten weten wie we zijn, wat we doen, wat we kunnen betekenen voor de golfsport in Nederland, meer betekenen voor de banen waar we mogen spelen, interessant NVGJ-nieuws delen met de buitenwereld, enzoverder.

In eerste instantie verschijnt het blad één keer per jaar in een oplage van pakweg 2.500 exemplaren, vooral bestemd voor de leestafels van de vaderlandse golfclubs. Alle banen waar we onze competitie spelen, kunnen rekenen op een halve recensie-pagina in het magazine. Waarmee dan algauw zo’n 15 pagina’s gevuld zijn. Voorzitter Eric Korver en vice-voorzitter Martijn Paehlig vormen de hoofdredactie.

Volgens Eric is het de bedoeling dat het blad budgetneutraal wordt gemaakt. Druk- en verspreidingskosten worden opgehoest door de adverteerders.

Er is nog geen titel; suggesties zijn welkom. (Tikker dezes stelt voor: GolfPers/GolfPress/GolfMedia, ofzo, maar ja, wie ben ik…). Meer nieuws over de glossy volgt weldra, gewoon ouderwets op deze site…..   

Cor Gonzola