Speelreglement NVGJ 2020

SPEELREGLEMENT (1 dec. 2019 t/m 30 nov.2020)

Nederlandse Vereniging van Golfspelende Journalisten (NVGJ)

‘Om elkaar op de golfbaan een prettige dag te bezorgen’

Wedstrijden van de NVGJ worden gespeeld volgens de regels van de R&A.
Deelname is, gezien het specifieke karakter van de vereniging, voorbehouden aan leden van de NVGJ.
Er zijn twee speelcategorieën: A: handicap 0-16.9 en B: 17.0-36. Spelers met een hogere handicap spelen vanaf exact handicap 36. De handicap van elke speler (m/v) op 1 januari is categorie-bepalend voor het hele seizoen.

Elke speler geeft bij inschrijving voor een wedstrijd zijn/haar keuze van de tee-kleur aan bij de wedstrijdleiding. Zo niet, dan geldt voor dames ‘rood’ en heren ‘geel’.
Geef een wijziging van de actuele exact handicap altijd direct door aan de wedstrijdcommissie.
Inschrijven dient — bij voorkeur — uiterlijk twee dagen voor een wedstrijd te geschieden (via Proware) op de NVGJ-website (tenzij anders aangegeven). Daags voor elke wedstrijd wordt door de wedstrijdleiding een flightindeling ‘onder voorbehoud’ bekendgemaakt. Nadien kunnen aan- en afmeldingen uitsluitend nog per e-mail of telefonisch bij de wedstrijdleiding worden gedaan. Spelers dienen zich uiterlijk een uur voor hun starttijd bij de wedstrijdtafel te melden.

Bij een ‘no-show’ of te late afmelding (<24 uur) kan een speler worden gehouden om toch een betaling te doen i.v.m. financiële afspraken met de golfbaan.
Direct na het voltooien van de speelronde moet de score ‘digitaal’ worden ingevoerd conform de instructies van de wedstrijdleiding. Daarna dient de scorekaart, ondertekend door speler en marker, te worden ingeleverd bij de wedstrijdtafel.
De definitieve uitslag wordt bepaald door de wedstrijdleiding, evenals de verdeling van de prijzen.

Spelvormen:
Tenzij anders vermeld worden NVGJ-wedstrijden gespeeld volgens het stableford-systeem.

Dringend verzoek:
De redactie van de NVGJ-website (redactie@nvgj.nl) verwacht van elke wedstrijd — en graag binnen ca. 24 uur — een verslag, bestaande uit tekst en/of beeld(en) met bijschrift. De speler met de hoogste dagscore is verantwoordelijk voor het verslag, maar mag daartoe ook medespelers uitnodigen.

Order of Merit (OoM):
Gedurende het hele seizoen wordt in beide categorieën gespeeld voor de Order of Merit, tenzij voorafgaand aan een wedstrijd anders is aangegeven. Het aantal gescoorde stablefordpunten x10 bepaalt de score per speler. De nummers 1, 2 en 3
per categorie verdienen 30, 20 en 10 bonuspunten. De beste zeven scores van iedere speler zijn bepalend voor de OoM-ranking.

De acht hoogst geklasseerde spelers uit de A- en de B-categorie, bij ontstentenis van één van hen aangevuld met de nummer 9 van het klassement, spelen aan het eind van het seizoen de OoM- finales (A en B) tijdens de zgn. ‘Masters’. Bij een gelijke eindstand in de OoM wijst de wedstrijdcommissie de rangorde van de finalisten aan. Tijdens de finale vervallen alle tot dan toe behaalde OoM-punten.

De nummers 1 t/m 8 in elke categorie krijgen in de finale respectievelijk 250, 200, 175, 150, 125, 100, 75 en 50 startpunten. Vervolgens zijn door hen, van de 1e tm de 8e plaats, 250, 200, 175, 150, 125, 100, 75 en 50 te verdienen. Bij een gelijk eindstand in de finale is de laatste ranking in de OoM doorslaggevend.

Matchplaycompetitie:
Tijdens het seizoen kan worden ingeschreven voor de matchplaycompetitie. Alle leden van de NVGJ worden daartoe individueel uitgenodigd. De loting wordt verricht door de wedstrijdleiding. Er wordt gespeeld met 75%-handicapverrekening (verschil vanaf 0,5 af te ronden naar boven).
Het spelen van matchplay-wedstrijden moet onderling worden afgesproken en gespeeld binnen de daartoe gestelde termijn. De speelkosten dienen door de spelers te worden gedeeld. De uitslag van elke machtplaywedstrijd dient, vergezeld van een kort verslag, onverwijld te worden ingediend bij de wedstrijdleider. Tijdens een reguliere NVGJ-wedstrijd mag geen matchplay-wedstrijd worden gespeeld.

Dit Speelreglement is bindend en kan slechts door het bestuur worden aangepast.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Golfspelende Journalisten

1 november 2019