Reglement Golfpersprijs 2021

 • De jaarlijkse Golfpersprijs wordt toegekend voor de ‘meest saillante journalistieke verslaggeving over de golfsport in 2021’. De publicatie dient in Nederland te hebben plaatsgevonden en beschikbaar te zijn voor een breed publiek.

 • Alle vormen van publicaties kunnen meedingen naar de Golfpersprijs 2021. De toegestane artistieke vrijheid bij de inzendingen is groot, mits men binnen het onderwerp ‘golf’ blijft.

 • Inzendingen worden beoordeeld in twee categorieën: Tekst en Beeld & Geluid.

 • Deelname is uitsluitend voorbehouden aan professionele mediavertegenwoordigers.

 • Een inzending mag meerdere auteurs/makers hebben.

 • Inzendingen dienen gepubliceerd te zijn tussen 15 oktober 2020 en 15 oktober 2021, in een voor een breed publiek toegankelijk medium.

 • Deelname betekent dat de deelnemer bekend en akkoord is met de wedstrijd- en inschrijfvoorwaarden, zoals in dit reglement beschreven.

 • Het publicatierecht van het ingezonden werk moet berusten bij de inzender(s) of de auteursrecht-houder moet instemmen met de inzending.

 • Het intrekken van inzendingen is niet mogelijk.

 • Door deelname vrijwaart u de organisatie tegen enigerlei aanspraak van derden, die betrekking heeft op of in relatie staat tot de inzending.

 • Inzendingen mogen ook een serie betreffen die voor het eerst in 2021 in Nederland is gepubliceerd, maar waarvan ook eerder gemaakte beelden of artikelen deel uitmaken.

 • Een serie is in principe gelimiteerd tot 10 beelden, artikelen of afleveringen, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat de serie daarmee ‘journalistiek onrecht’ wordt aangedaan. Zulks ter beoordeling van de jury.

  Een serie of een deel daarvan mag niet eerder ingezonden zijn.

  Het is toegestaan om (ook) een enkel beeld, artikel of aflevering uit de serie in te zenden, mits voor het eerst in Nederland gepubliceerd in 2021.

 • De jurering geschiedt in eerste instantie door de leden van de NVGJ, die per eenmalige stem een shortlist samenstellen. Vervolgens wordt daaruit door een vijfkoppige jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de vier betrokken organisaties NVG, NGF, PGA Holland en de NVGJ, onder voorzitterschap van een onafhankelijk journalist, in beide categorieën een winnaar gekozen.

 • De winnaars zullen bekend worden gemaakt tijdens het eindejaarsdiner van de NVGJ op 1 november 2021.

 • De uitslag is bindend.

-In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.

 • Genomineerde inzendingen kunnen door de organisatie van de Golfpersprijs ‘uitsluitend in het kader van de Golfpersprijs 2021, vrij van publicatierechten’ worden aangeboden aan media die aandacht aan de Golfpersprijs willen besteden.

 • Het staat eenieder vrij een artikel/foto/digitale uiting te nomineren.

 

Aanleverspecificaties:

 • De inzendingen, graag voorzien van een korte toelichting, dienen uiterlijk 15 oktober 2021, bij voorkeur digitaal, in een voor iedereen ‘leesbaar’ bestandsformaat, te worden aangeleverd bij het secretariaat van de Golfpersprijs: golfpersprijs2021@gmail.com onder vermelding van ‘Golfpersprijs 2021’. Vermelding van uw NAW-gegevens is essentieel. Grote bestanden per wetransfer.com svp.  Foto’s gaarne aanleveren als jpg-bestand in een resolutie die geschikt is voor een gedrukte A4-publicatie (tussen 1 en 2 MB). Beeldbewerkingen die de oorspronkelijk inhoud van het beeld wijzigen zijn niet toegestaan.

  Bij de inzending(en) dient een fotobijschrift te worden meegeleverd.

 • Bij alle inzendingen dient vermeld te worden waar het artikel/de foto is gepubliceerd.