Wedstrijdkalender bekend

Onze onvolprezen secretaris Hans Terol heeft voor het jaar 2018 wederom een spectaculair wedstrijdprogramma samengesteld. Alle leden krijgen die in een papieren versie in de bus, maar uiteraard is de imposante lijst ook HIER te zien (of in de bovenste regel onder Wedstrijdkalender).

Onze geheimschrijver

De naam secretaris is ontleend aan middeleeuws Latijn: secretarius: vertrouwd raadsman, geheimschrijver, notulist. Volgens de Dikke van Dale is een secretaris een lid van een lichaam of bestuur, belast met het voeren of leiden van de correspondentie, het houden der notulen, enz. 

Het is een wat schriele kwalificatie voor onze secretaris, die ons dit weekend verblijdde met het programma van 2018, dat te formidabel is voor woorden. Wat een prestatie van onze Hans - en dan kwam er zojuist nog een wedstrijd bij!

Ik heb met extra veel belangstelling uitgekeken naar de kalender, omdat ik niet graag wedstrijden mis en mijn vakanties probeer af te stemmen op de plichten die je nu eenmaal hebt als lid van een geweldige club. Juist gisteren was ik niet thuis, zodat ik niet wist of het programma daadwerkelijk op de mat was gegooid door de postbode. Ik riep de hulp in van Leon. Die meldde verheugd dat zijn programma in elk geval was gearriveerd en dat zijn vingers blauw waren van het invoeren van data in zijn agenda. Het zette mij aan als een speer huiswaarts te gaan en de post op te halen - om de rest van het weekeinde harde onderhandelingen te voeren met de partner over de vraag hoe we 2018 gaan indelen.

Niets was nog gepland, behalve dan een week in een slaapstrandhuisje, eind augustus. Die reservering moet gewoon een jaar van tevoren worden gemaakt, anders ben je gezien. Verdomd: juist in die week zijn er door onze secretaris twee dagen achtereen wedstrijden georganiseerd, Herkenbosch en Houthalen. Vrouwvriendelijk en redelijk als ik ben heb ik erin toegestemd die week in het slaapstrandhuisje maar te laten doorgaan, zodat Willem ook dit jaar de man zal zijn met de meeste wedstrijden achter zijn naam. Tant pis. Er is genoeg te genieten.

Er is zo veel te genieten, dat ik zou willen voorstellen de titel van Hans Terol, secretaris, op te waarderen. Een secretaris is in de wereld van de katholieken een kanselier. Dat klinkt al beter. Nog beter is Hans Terol op onze eerstvolgende vergadering te benoemen tot secretaris-generaal, de ‘hoogste functie bij bepaalde organisaties’,volgens de boeken. Het is een titel die bij hem past en die hij dik en dik verdient.

Groet,

Henri 

 

 

Erekanselier

Ik zou nog verder willen gaan, heer Steen. Nu elke NVGJ’er zo’n beetje Lid van Verdienste, Erelid of Erevoorzitter is, kan de invoering van de titel Erekanselier een nieuwe impuls geven aan de inflate van al onze eretitels, ook kan die titel het hoogst haalbare worden in de hiërarchie binnen de NVGJ-gelederen.

Grote klasse Grand Old Man

Onze ex-voorzitter Charles Taylor stuurde de volgende reactie in:
Dag Hans, goede vriend. Zojuist valt de kalender in de bus en mijn verbazing is enorm. Wat heb je weer een grandioze kalender samengesteld! Super gewoon. Steeds meer blijft het een grote eer om niet alleen lid te mogen en kunnen zijn van ons aller dierbare NVGJ, maar veel meer nog daarbinnen mensen te leren kennen die een grote inspiratie zijn voor anderen en elkaar. Voor mij ben jij al vele, vele jaren iemand voor wie ik altijd grote waardering heb en ik hoop van harte dat je dat mooie plaatje nog heel lang in goede gezondheid, en samen met je geliefde en andere vrienden, mag blijven inkleuren. Hulde Hans en grote klasse. Alvast een mooi en sportief jaar toegewenst. Charles.

Vriendelijke groeten,
Charles