Reglement Matchplay 2018

 

 

De Joop van der Flier Trofee

canon.png

MATCHPLAY REGLEMENT 2018

Om de Joop van der Flier Trofee

Matches over 18 holes met in elke ronde 3/4 handicapverrekening van de playing
handicap (max. 36 slagen).

Op de NVGJ-site staat steeds op tijd de indeling van de diverse ronden. Spelers bepalen samen waar en wanneer gespeeld wordt. Gaarne de wedstrijdleider Willem van den Elskamp (wvde punt auto apenstaartje gmail punt com) op de hoogte houden van een eventuele terugtrekking van een speler.
De loting van de eerste ronde wordt in week 12 bekend gemaakt. De indelingen
van de tweede en derde ronde worden direct na de uiterste speeldatums
gepubliceerd op de site.

Speelschema

Eerste ronde (laatste 64) spelen voor 1 mei
Tweede ronde (laatste 32) spelen voor 15 juni
Derde ronde (laatste 16) spelen voor 1 augustus
Loting kwartfinale (laatste 8) op 3 augustus op St. Nicolaasga.
Loting halve finale (laatste 4) op 7 september op Winterswijk
Finale moet gespeeld zijn voor de MAZDA MASTERS op 29 oktober.

Hoeveel slagen krijg je of moet je geven?
Kijk op het schema (geel voor heren, rood voor dames) om te zien wat de playing
handicap van beide spelers is op de te spelen baan. Trek de getallen van elkaar
af, vermenigvuldig dit cijfer met 3 en deel door 4. Afronding vanaf 0.5 naar
boven, onder 0.5 naar beneden. Dit hele getal geeft het aantal te geven of te
ontvangen slagen. Kijk op de scorekaart bij de Stroke Index (S.I.) naar getallen
die in deze range vallen. Stel je ontvangt 6 slagen, dan zullen die vallen op de
holes waar de S.I. 6 en lager aangeeft.
Wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels, zoals vastgesteld door R&A
Rules Ltd, en de plaatselijke regels, zoals die gelden voor de baan waar
gespeeld wordt.
Spelen onder alle omstandigheden; dus zonodig ook op wintergreens en vanaf
wintertees. De greenfee wordt gedeeld. Wanneer men niet tot overeenstemming
komt, wordt de wedstrijdleider ruim één week voor het verstrijken van de
sluitingsdatum ingelicht. Hij neemt de beslissing waar gespeeld gaat worden of
wie doorgaat naar de volgende ronde.

Tijdens een wedstrijd die op de NVGJ-wedstrijdkalender is geplaatst, mag geen
matchplay-wedstrijd gespeeld worden. Bij overtreding van deze regel volgt
diskwalificatie voor beide partijen.

Wanneer een deelnemer in geen enkel opzicht voldoet aan zijn/haar
verplichtingen, verliest hij/zij de wedstrijd.

In principe mogen de finalisten in onderling overleg de baan bepalen waarop de
finale wordt gespeeld. Mochten zij geen overeenstemming bereiken, dan beslist
de wedstrijdleider. De greenfee-kosten van de finale-partij worden door de
wedstrijdleider gedeclareerd bij de penningmeester.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider.
De uitslag van een wedstrijd wordt zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail
doorgegeven aan Willem. Een verslag(je) door een of beide spelers wordt zeer
op prijs gesteld en wordt op de website geplaatst, indien gestuurd naar redactie apenstaartje nvgj punt nl

De Matchplaycompetitie telt niet mee voor de Order of Merit. Er zijn prijzen voor
de twee verliezende halve finalisten, de verliezend finalist en uiteraard
de winnaar.