Order of Merit na Olympus

Veertig punten scheiden Hans Terol in de A-categorie nog van Henri van der Steen, dertig punten ligt Sonja van de Rhoer achter op B-boss Ron Peereboom Voller. Het is spannend!

A-categorie

 

 

 

 

 

Aantal Wedstrijden

 

     Cat.

 

Punten          OoM

 

 

Punten totaal

 

 

1

Henri

van der Steen

19

A

2600

5780

 

2

Hans

Terol

15

A

2560

4700

 

3

Leo

van de Ruit

13

A

2380

3880

 

4

Gjalt

van der Mark

12

A

2380

3720

 

5

Pim

Donkersloot

12

A

2360

3570

 

6

Martijn

Paehlig

9

A

2220

2730

 

7

Gerald

van Daalen

8

A

2190

2390

 

8

Rob

Hoogland

15

A

2170

3800

 

9

Leon

Klein  Schiphorst

10

A

2020

2720

 

10

Christian

Scheen

10

A

1910

2530

 

11

Frank

Uijlenbroek

13

A

1830

3070

 

12

Marijke

Brouwers

6

A

1810

1810

 

13

Ronald

Speijer

10

A

1770

2110

 

14

Charles

Taylor

8

A

1760

1870

 

15

Eric

Korver

7

A

1730

1730

 

16

Lex

Hiemstra

6

A

1690

1690

 

17

Foeke

Collet

5

A

1650

1650

 

18

William

Wollring

17

A

1610

2840

 

19

Friso

Leunge

6

A

1590

1590

 

20

Jan

Mennega

5

A

1580

1580

 

21

Gaele

Groen

5

A

1540

1540

 

22

Ruud

Onstein

5

A

1380

1380

 

23

Bert

van der Toorn

5

A

1270

1270

 

24

Willem

Schouten

4

A

1120

1120

 

25

Ruud

van Breugel

4

A

1100

1100

 

26

Ruben

van der Zaag

3

A

910

910

 

27

Pamela

Sturhoofd

3

A

880

880

 

28

Fred

Veldman

3

A

820

820

 

29

Sietse

Herrema

2

A

670

670

 

30

Igor

Bennik

2

A

580

580

 

31

Max

Palfenier

2

A

560

560

 

32

Alex

de Vries

2

A

530

530

 

33

Koen

Suyk

2

A

510

510

 

34

Louis

Westhof

2

A

460

460

 

35

Hannes

van de Stadt

2

A

380

380

 

36

Fred

Sochacki

2

A

290

290

 

37

Louky

Stassen

1

A

280

280

 

38

Stefan

Verheij

1

A

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-categorie

 

 

 

 

Aantal wedstrijden

Cat.

Totaal OoM.

Totaal punten

 

1

Sonja

van de Rhoer

12

B

2580

4110

 

2

Ron

Peereboom Voller

9

B

2550

3100

 

3

Anneke

van Lennep

11

B

2370

3360

 

4

Pieter

Landman

10

B

2340

3060

 

5

Rob

van den Dobbelsteen

15

B

2270

4020

 

6

Paul

Boehle

11

B

2240

3050

 

7

Willem

Buijteweg

12

B

2190

3260

 

8

John

Dekker

7

B

2140

2140

 

9

Ruud

Taal

17

B

2040

4140

 

10

Willem

van den Elskamp

19

B

1910

4410

 

11

Ger

Laan

10

B

1910

2490

 

12

Toussaint

Kluiters

7

B

1890

1890

 

13

Taco

Mulder

10

B

1880

2500

 

14

Hans

Botman

13

B

1860

3190

 

15

Rene

Brouwer

12

B

1860

2810

 

16

Henk

Koster

11

B

1820

2660

 

17

Andy

Houtkamp

10

B

1790

2290

 

18

Meinard

Carper

6

B

1790

1790

 

19

Ronald

Massaut

12

B

1780

2560

 

20

Hilda

van Doorn

8

B

1620

1800

 

21

Carien

van Beek

6

B

1570

1570

 

22

Lia

Grooters

7

B

1540

1540

 

23

Onno

Hansum

4

B

1330

1330

 

24

Andre

Buurman

5

B

1010

1010

 

25

Ron

Buitenhuis

3

B

960

960

 

26

Annemart

van Rhee

3

B

930

930

 

27

Poppe

de Boer

4

B

920

920

 

28

Ragnar

Niemeijer

3

B

820

820

 

29

Bertold

v.Wulfften Palthe

3

B

690

690

 

30

Guus

van Holland

3

B

680

680

 

31

Adrienne

van der Smagt

3

B

600

600

 

32

Tom

van Eijk

2

B

480

480

 

33

Anneke

Groen

2

B

450

450

 

34

Madelon

Barenbrug

2

B

410

410

 

35

Paul

Mansoor

2

B

390

390

 

36

Olga

Commandeur

1

B

380

380

 

37

Stan

Klaren

1

B

250

250

 

38

Wim

Egas

1

B

220

220

 

39

Albert

Mantingh

1

B

180

180