Oproep Golfpersprijs 2017

NGFlogo.jpg

De initiatiefnemers van de Golfpersprijs nodigen journalisten, fotografen en programmamakers nadrukkelijk uit hun beste werk in te zenden en daarmee mee te dingen naar deze publieke waardering en erkenning voor de vertegenwoordigers van de professionele golfmedia.

De jaarlijkse Golfpersprijs is een gezamenlijk initiatief van de NGF, de NVG, de PGA Holland en de NVGJ. In de jury zitten vertegenwoordigers uit alle betrokken organisaties, met als onafhankelijk voorzitter de journalist en programmamaker Karel van de Graaf.

In het verleden kon men inzenden voor de categorie ‘tekst’ of de categorie ‘beeld’. Met de opkomst van digitale media hebben de initiatiefnemers gemeend die categorieën los te moeten laten. De jury bepaalt nu aan de hand van alle inzendingen welke twee of drie werken er genomineerd zullen worden. Deze nominaties worden bekend gemaakt op de slotavond van de NVGJ op 27 november 2017. De uiteindelijke winnaar van de Golfpersprijs wordt bekend gemaakt tijdens het NGF Golfgala op donderdag 14 december 2017.

De voorwaarden om mee te kunnen doen staan hieronder. Bellen of mailen voor meer informatie kan ook, met Madelon Barenbrug via madelon@ihjbarenbrug.nl.

Reglement Golfpersprijs 2017 van de NGF, NVG, PGA Holland en de NVGJ

Inschrijfvoorwaarden

- Door inzending van foto’s, video’s, artikelen, digitale uitingen of gesproken tekst dingt een journalist mee naar de Golfpersprijs 2017.

- Het intrekken van inzendingen is niet mogelijk.

- Deelname betekent dat de deelnemer bekend en akkoord is met de wedstrijd- en inschrijfvoorwaarden, zoals in dit reglement beschreven.

- Verder moet duidelijk aangegeven worden bij wie het publicatierecht van het ingezonden werk berust.

- Door deelname vrijwaart u de organisatie tegen enigerlei aanspraak van derden, die betrekking heeft op of in relatie staat tot de ingezonden foto’s/video’s/artikelen/digitale uitingen.

- Het thema betreft de golfsport in de meest brede zin van het woord. De toegestane artistieke vrijheid bij de inzendingen is groot, mits men binnen het onderwerp ‘golf’ blijft.

- Fotografen dienen in vast dienstverband of als freelancer werkzaam te zijn in de fotografiebranche en schrijvende journalisten dienen in vast dienstverband of als freelancer verbonden te zijn aan een (golf)medium.

- De foto-inzending kan bestaan uit maximaal 6 enkele opnamen of 2 series (maximaal 10 beelden per serie). Publicaties mogen maximaal uit 4 bijdragen bestaan. De opnamen en de schriftelijke inzendingen dienen gepubliceerd te zijn tussen 10 september 2016 en 17 november 2017 in een voor een breed publiek toegankelijk medium.

- De inzender verklaart dat hij/zij akkoord gaat met de wedstrijdvoorwaarden.

De Jury

- De jury beoordeelt het ingezonden werk op onderscheidend vermogen aan de hand van de technische, artistieke en journalistieke criteria.

- De jury nomineert uit alle inzendingen twee of drie inzendingen voor de Golfpersprijs; deze nominaties zullen tijdens het NVGJ-eindejaarsdiner op 27 november 2017 bekend worden gemaakt.

- De jury kiest uiteindelijk één winnaar, die zal bekend worden gemaakt tijdens het NGF Golfgala op donderdag 14 december 2017.

- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

- De jury bestaat uit 5 personen: een vertegenwoordiger van de NGF, PGA Holland, NVG, en NVGJ, alsmede een onafhankelijke voorzitter. Juryleden en familie van de juryleden zijn uitgesloten van deelname.

- Juryleden en derden mogen individuele aanbevelingen doen voor het nomineren van personen of organisaties, die voldoen aan de in het reglement gestelde voorwaarden. Deze aanbevelingen zullen in het juryberaad worden meegenomen.

- In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.

Aanleverspecificaties

- De inzendingen dienen uitsluitend digitaal (voor foto’s JPEG high-bestand) te worden aangeleverd bij het secretariaat van de Golfpersprijs: madelon@lhjbarenbrug.nl onder vermelding van ‘Golfpersprijs 2017’, uiterlijk 17 november 2017.

- Minimale bestandsgrootte 2048 pixels langste zijde en 1600 pixels kortste zijde.

- Gebruik bij voorkeur Adobe Photoshop 5.5 of hoger en gaarne de bestandsinformatie invullen.

- Inzendingen worden niet geretourneerd.

Namens de organisatie van de Golfpersprijs.

 

Eric Korver

Voorzitter van de NVGJ

Meer info en adres voor de inzendingen: madelon@lhjbarenbrug.nl, telefoon 06 5178 39 57