Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de NVGJ op donderdag 29 maart 2018 op Golfbaan de Hoge Dijk in Amsterdam-ZO.
Aanwezig: het voltallige bestuur en ongeveer de helft van onze leden

1. Opening

Om 17.30 uur opent onze preses de 24 e ALV van de NVGJ en heet eenieder hartelijk welkom. Een speciaal welkom is er voor Peter Smulders. Na 7 jaar is hij weer van de partij! Ook een speciaal
welkom is er voor Pim Donkersloot. Fijn dat hij er is, in deze voor hem en zijn gezin donkere periode.
Afgemeld voor de vergadering hebben zich: Marijke Brouwers, René Brouwer, Ruud van Breugel, Foeke Collet, Fons Peters, Fred Sochacki, Jaap Homan, Gjalt van der Mark, Bert van der Toorn en
Sonja van de Rhoer.
De voorzitter vraagt direct of er leden zijn die iets hebben voor de rondvraag: Charles Taylor, Leo van de Ruit, Pieter Landman en Ger Laan melden zich.

2. Voorstellen nieuwe leden  lees verder »

 

Notulen ALV Nederlandse Vereniging van Golfspelende Journalisten

 

Datum: Maandag 27 maart 2017

Locatie: Clubhuis Burggolf Purmerend

Tijd: 18.45 – 19.45  lees verder »

Klik HIER voor het excel-bestand  van de Stand van Baten en Lasten, het laatste financiële jaarverslag van penningmeester Ruud Onstein..

De NVGJ floreert al jarenlang achtereen in een tijd van inflatie, ontslagen en financiële zorgen voor golfclubs, die soms moeite hebben om het hoofd boven water te houden. En vooralsnog lijkt er geen verandering in deze luxepositie te komen, want de NVGJ is en blijft een graag geziene gast.  lees verder »

Onze onvolprezen penningmeester Ruud Onstein zal maandag tijdens de algemene ledenvergadering op De Lage Vuursche verantwoording afleggen voor het financiële beleid van de NVGJ. Wie de cijfers over 2014, de begroting voor 2015 en de balans over onze vermogenspositie wil bestuderen kan die terugvinden in de rubriek ‘Alleen voor leden’ op onze site.