Klik HIER voor het excel-bestand  van de Stand van Baten en Lasten, het laatste financiële jaarverslag van penningmeester Ruud Onstein..

De NVGJ floreert al jarenlang achtereen in een tijd van inflatie, ontslagen en financiële zorgen voor golfclubs, die soms moeite hebben om het hoofd boven water te houden. En vooralsnog lijkt er geen verandering in deze luxepositie te komen, want de NVGJ is en blijft een graag geziene gast.  lees verder »

Onze onvolprezen penningmeester Ruud Onstein zal maandag tijdens de algemene ledenvergadering op De Lage Vuursche verantwoording afleggen voor het financiële beleid van de NVGJ. Wie de cijfers over 2014, de begroting voor 2015 en de balans over onze vermogenspositie wil bestuderen kan die terugvinden in de rubriek ‘Alleen voor leden’ op onze site.

In de rubriek ‘Alleen voor leden’ staan twee stukken, die op de komende jaarvergadering aan de orde komen: het jaarverslag en de financiële cijfers. De informatie kan alleen worden ingezien door gebruikers van de site die zijn ingelogd.

Het secretariaat van de NVGJ heeft het jaarverslag over 2013 gepubliceerd. Het document is te vinden op de website bij het besloten gedeelte ‘Alleen voor leden’. Wie zijn inlogcode is vergeten, kan die per mail opvragen bij de webmaster.